A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Joke Status Updates


एकदा नातू आपल्या आजी ला :- आजी आपण नेहमी ५ जण राहू न.? तुम्ही,मी,आई,बाबा,आणि ताई.
आजी :- नाही रे तुझं लग्न झाल्यावर आपण ६ जणं होऊ न.
नातू :- मग ताईच लग्न झाल्यावर आपण ५ जणं राहू न परत.
आजी :- अरे मग तुला मुलं झाली कि आपण परत ६ जणं होऊ न.
नातू :- आजी, मग तू मेल्यावर परत ५ जणं राहतील न.
आजी :- चूप बस मेल्या, मुर्दाडा एक कानाखाली देईल झोप चूप चाप....


मराठी माणुस हा हा हा

युरोपिअन माणूस: आमच्या इथे एवढं दूध आहे कि नळ सोडला तर त्यातूनहीदूध बाहेर येतं.
.
.
अमेरिकन माणूस: आमच्या इथे एवढी बिअर आहे कि नळ सोडला तर त्यातूनही बिअर बाहेर येते.
.
.
.
.
.
मराठी माणूस: हे दोघा मराठीतून कसा काय बोलत आहेत?


एकदा मक्या इंजेलीना जोली ला भेटतो....

इंजेलीना :- ओह शिट, हाऊ पुअर यु इंडीयंस आर??

मक्या :- अये गप ये झिपरे..... जेवढ तेल तुमी खात नाय... तेवढ आमी शनिवारी बजरंग बलीला चढवतो... थोबाड बंद कर रताळे.... ;) :D :D


मक्या : गरम काय आहे ?
वेटर: चाउमीन.
मक्या : आणखी गरम?
वेटर: सूप.
मक्या: आणखी गरम?
वेटर: गरम पानी.
मक्या : आणखी गरम?
वेटर: आगीचा गोला आहे साल्या.
मक्या : घेवुन ये रताळ्या , बीड़ी पेटवाय्ची आहे


चंप्या एकदा बस मध्ये दरवाज्याजवळ उभा होता. तिकडे बस कंडक्टर आला.
बस कंडक्टर : तू दरवाज्याजवळ का उभा आहेस........?? तुझे वडील काय वाचम्यान आहे का ??
.
.
.
.
.
चंप्या : कंडक्टर महाशय , तुम्ही नेहमी चिल्लर का मागत असता......? तुमचे वडील काय भिकारी आहेत? :D :D
.
.
चंप्या रॉक्स.. कंडक्टर शॉक्स..!!

Prev  1234Next
Marathi Status