A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Joke Status Updates


झम्प्या : हेल्लो पम्मी डार्लिंग कशी आहेस ?

मुलगी : कोण ?

झम्प्या : तुझा मजनू आहे जान

मुलगी : तू झम्प्या आहेस ना?

झम्प्या : हो

मुलगी : तू गम्पुलाल चा मुलगा आहेस ना?

झम्प्या : हो पण तुला कसे माहित ?

मुलगी : तू चम्पुलाल चा नातू आहेस ना ?

झम्प्या : हो डार्लिंग पण मी तुलाहे सर्व सांगितलेच न्हवते मग तुला कसे
माहित?

मुलगी : हरामखोर मी तुझी आई बोलतेय....
तू पम्मीला नाही मम्मीला फोन
केलायस.....
तू घरी तर ये मग सांगते .. :-P :-P


मिस चोंबडे : काय गं, बॉसच्या केबीनमधून
अशी वैतागून का बाहेर आलीस?
मिस ढोपले : आपला बॉस लबाड आहे. वाईट्ट आहे
मेला.
मिस चोंबडे : का गं? काय केलं त्यांनी?
मिस ढोपले : त्यांनी विचारलं
की, "मिस ऑफीस सुटल्यावर काय करताय
आज?"
मी म्हटलं, इश्श्श! मी फ्रीआहे ना.
मिस चोंबडे : मग?
मिस ढोपले : मग काय,
म्हणाला ऑफीसनंतर थांबा आणि हे पन्नास
पेपर्स टाईप करा.....


मुलगा घरातून मार खाउन रागाचा भरात शाळेत जात असतो
आणि
तेव्हाच
त्याला त्याचा शेजारचा काकानी विचारलं :
बाळा शिकायला चालला आहेस का..?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
मुलगा - नाही , शाळेचा गणवेश घालून.
माझा बापाचा लग्नात नाचायला चाललोय...
:-D :-D :-P


भिकारी - साहेब , दहा रुपये द्या ना . चहा प्यायचा आहे .
गंपूलाल - चहा तर पाच रुपयांनाच आहे ना !
भिकारी - म्हणून काय झाले ? माझ्या गर्लफ्रेंडला कोण देणार चहा ?


पेशंट- डॉक्टर साहेब..! लवकर चेक करा, एका बाई ने माझ्या पायावर गाडी घातली.....

डॉक्टरांनी व्यवस्थित चेक केले, साधी दुखापत होती पण पेशंट घाबरला होता..

डॉक्टर: अरे रे, खूप लागलेय तुला, ऑपरेशन करायला लागणार, खूप खर्च येईल...

मरीज: काय बी करा डॉक्टर, किती बी खर्च येऊ दे, तिच्या मायला,,, मी मेलो समजून पळून गेली..! साधं उचललं बी न्हाई बघा मला..!

एवढ्यात डॉक्टर च्या बायको चा फोन आला

डॉक्टर: हँलो..!

पत्नी: हैलो राहू दे बाजूला, आता गाडी चालवताना एक माणूस मेला माझ्या गाडी खाली येऊन ..!

डॉक्टर: कुठल्या रंगाचा शर्ट घातला होता त्याने..??

पत्नी: हिरवा टी शर्ट आणि काळी पॅन्ट,,, का ओ..?

डॉक्टर: काय नाय,,, मी न्युज ला बघितलं आत्ता,,, पोलीस शोधात आहे तुला..!

पत्नी: आई गं,,, आता काय करू ओ???

डॉक्टर: काय नाय, माहेरी जा,, गायब हो 5-6 महिने,,, बाकी मी सांभाळतो..

पत्नी: ठीक आहे ! ठीक आहे ! लगेच निघते.बाय...!

पेशंट: डॉक्टर..! काय झालं...?? किती खर्च ईल माज्या आपरेशन ला..???

डॉक्टर: भावा ! काय नाय झालेंलं तुला,,, हे घे १००० रुपये,,, जा,बिअर आण..!
दोघे पिऊया,,, आणि हो, तो हिरवा टी शर्ट तेवढा काढून जा...!

Prev  1234Next
Marathi Status