A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Joke Status Updates


मुलगी:- आपण लग्न कधी करायचं ?
.
.
.
मुलगा:- मी engineer झाल्यावर
.
.
.
मुलगी:- लग्न नसेल करायचं तर तसं direct सांग ...


रेल्वे इंटरव्यू...
इंटरव्युअर - समजा एकाच रुळावरून २ ट्रेन येत असतीलतर काय करशील.
चम्प्या - मी रेड सिग्नल दाखवेल..
इंटरव्युअर - आणि सिग्नल नसेल तर?
चम्प्या - मी टोर्च दाखवेल..इंटरव्युअर - आणि टोर्च नसेल तर?
चम्प्या - मी माझा लाल शर्ट काढून दाखवेल..
इंटरव्युअर - आणि शर्ट जर लाल नसेल तर?
चम्प्या - मी माझ्या मामांच्या मुलीला बोलवेल
इंटरव्युअर - काय? मामाच्या मुलीला? ते कशासाठी?....
चम्प्या - तिने कधी २ ट्रेनची टक्कर पाहिली नाहीये...


मुलगा आणि मुलगी Chatting करत असतात मुलगी खुप Impress झालेली असते
Grl- तु असाच सगळ्या मुलींशी Flirt करत असतोस का?

Boy- तु 1St मुलगी आहे जिच्याशी मी एवढ मोकळेपणाने बोलतो आहे

GRL- काय पण!k ते जाऊ दे तु काय करतोस?

BOY- मी INDIA TIMES बरोबर JOB करायचो पण सोडुन दिला

GRL- पण का सोडलास?

BOY- कोण sala सकाळ सकाळ उठुन paper टाकायला जाईल..:-/


बॉसः तुझा पुनर्जन्मावर विश्वास आहे ?
गंपूः अजिबात नाही ... पुनर्जन्म वगैरे असं काही नसतं .
बॉसः हं ... काल जे आजोबा वारले , असं सांगून तू लवकर घरी गेला होतास , ते आज ऑफिसला आले होते !


झम्प्या : हेल्लो पम्मी डार्लिंग कशी आहेस ?

मुलगी : कोण ?

झम्प्या : तुझा मजनू आहे जान

मुलगी : तू झम्प्या आहेस ना?

झम्प्या : हो

मुलगी : तू गम्पुलाल चा मुलगा आहेस ना?

झम्प्या : हो पण तुला कसे माहित ?

मुलगी : तू चम्पुलाल चा नातू आहेस ना ?

झम्प्या : हो डार्लिंग पण मी तुलाहे सर्व सांगितलेच न्हवते मग तुला कसे
माहित?

मुलगी : हरामखोर मी तुझी आई बोलतेय....
तू पम्मीला नाही मम्मीला फोन
केलायस.....
तू घरी तर ये मग सांगते .. :-P :-P

Prev  1234Next
Marathi Status