A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Joke Status Updates


सासू : काय ग सटवे, तुला देवाने दोन दोन चांगले डोळे दिले आहेत आणि तांदूळ निवडताना दोन चार बारीक दगड पण तुला दिसत नाही का ??

.

.
...
सून : सासूबाई , तुम्हाला देवाने चांगले ३२ दात दिले आहेत आणि काय तुम्ही दोन चार बारीक दगड नाही चावू शकत का ??


एक चिमुरडी क्रॉफ़र्ड मार्केट मध्ये जाते...
पाळीव प्राण्यांच्या दुकानांमधून फिरते आणि एक दुकानदारास मोर कमरेवर हात ठेवून उभी ठाकते.
चिमुरडी- "काका, काका, तुमच्याकले थोते थोते थथे आहेत का?"
तिचे बोबडे, चिमणे बोल ऐकून दुकानदार पाघळतो.
दुकानदार- "अछं?? कोनता थथा पायजे छकुलीला? पांधला थथा, की तॉकलेटी लंगाचा?"
चिमुरडी- "कुथलाही द्या! अजगलालाकाय कलनाल दोंबल?"

ता. क. : कळला नाही तर डोकं आपटण्याची गरज नाही.


ज्योतिषी : तुझे नाव झंप्या आहे?
झंप्या : हो..
ज्योतिषी : तुला एक मुलगा आहे?
झंप्या : हो.. ज्योतिषी महाराज
ज्योतिषी : तू आत्ताच पाच किलो गहू
घेतले.
झंप्या :
तुम्ही अंतर्यामी आहात
महाराज.
ज्योतिषी : मुर्खा,
पुढच्या वेळी येताना पत्रिका घेऊन ये.
रेशनकार्ड नको!


कोंबडी अंडे देते आणि म्हस दूध देते.
मग आस कोण आहे जे दोन्ही देते ??
.
.
.
.


.
.
.
आणि कोण असणार ... तुम्ही लई विचार करताय राव ... आहो दुकानदार आणि कोण ... ??


२०२० च्या मुली.
.
अग तो बघ, कसला हॅंण्डसम कोंबडा चालला आहे. ए चिकन्या, तुझा नंबर दे रे ... .
.
.
.
मुलगा (घाबरुन) - तुमच्या घरात काय वडील, भाऊ कोणी हाय का नाय.
.

मुलगी - भाऊ, वडील आहे रे, पण तु नाही ना रे माझ्या चिकन्या ....

Prev  1234Next
Marathi Status