A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Joke Status Updates


मास्तर:-शून्या पेक्षा लहान संख्या कोणती?

बंडया:- टींब.

मास्तर वारले काल


मुलगा आणि मुलगी यांच्यात हिंमतवान कोण आहे" ?
" मुलगी "
कारण.......
" मुलाने जर मुलीची छेड काढली तर
मुलगी मुलाला भर रस्त्यावर कानात वाजवते
पण जर मुलीने मुलाची छेड काढली तर
मुलागा मुलीला मारायची कधीचं हिंमत करणार
नाही...!"


सुरेश : नरेश, समजा तुझ्याकडे पाच घरे आहेत. त्यातल मला एक देशिल कां ?
नरेश : हो, देईन ना .
सुरेश : समजा तुझ्याकडे पाच पॅंट्स आहेत त्यातली मला एक देशिल कां ?
नरेश : हो. का नाही.
सुरेश : समजा तुझ्याकडे पाच हजार रुपये आहेत. मला एक हजार देशिल ?
नरेश : नाही.
सुरेश : का नाही ?
.
.
.
.
नरेश : माझ्याकडे खरच आहेत !!!


अंताक्षरी खेळत असताना.......

मुली :- आम्ही तुम्हाला हरवून दाखवू...
.
.
.
.
.
सर्व मुल बोलतात, "हरलो आम्ही आता दाखवा..." :D


एकदा नातू आपल्या आजी ला :- आजी आपण नेहमी ५ जण राहू न.? तुम्ही,मी,आई,बाबा,आणि ताई.
आजी :- नाही रे तुझं लग्न झाल्यावर आपण ६ जणं होऊ न.
नातू :- मग ताईच लग्न झाल्यावर आपण ५ जणं राहू न परत.
आजी :- अरे मग तुला मुलं झाली कि आपण परत ६ जणं होऊ न.
नातू :- आजी, मग तू मेल्यावर परत ५ जणं राहतील न.
आजी :- चूप बस मेल्या, मुर्दाडा एक कानाखाली देईल झोप चूप चाप....

Prev  1234Next
Marathi Status