A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Joke Status Updates


पेशंट- डॉक्टर साहेब..! लवकर चेक करा, एका बाई ने माझ्या पायावर गाडी घातली.....

डॉक्टरांनी व्यवस्थित चेक केले, साधी दुखापत होती पण पेशंट घाबरला होता..

डॉक्टर: अरे रे, खूप लागलेय तुला, ऑपरेशन करायला लागणार, खूप खर्च येईल...

मरीज: काय बी करा डॉक्टर, किती बी खर्च येऊ दे, तिच्या मायला,,, मी मेलो समजून पळून गेली..! साधं उचललं बी न्हाई बघा मला..!

एवढ्यात डॉक्टर च्या बायको चा फोन आला

डॉक्टर: हँलो..!

पत्नी: हैलो राहू दे बाजूला, आता गाडी चालवताना एक माणूस मेला माझ्या गाडी खाली येऊन ..!

डॉक्टर: कुठल्या रंगाचा शर्ट घातला होता त्याने..??

पत्नी: हिरवा टी शर्ट आणि काळी पॅन्ट,,, का ओ..?

डॉक्टर: काय नाय,,, मी न्युज ला बघितलं आत्ता,,, पोलीस शोधात आहे तुला..!

पत्नी: आई गं,,, आता काय करू ओ???

डॉक्टर: काय नाय, माहेरी जा,, गायब हो 5-6 महिने,,, बाकी मी सांभाळतो..

पत्नी: ठीक आहे ! ठीक आहे ! लगेच निघते.बाय...!

पेशंट: डॉक्टर..! काय झालं...?? किती खर्च ईल माज्या आपरेशन ला..???

डॉक्टर: भावा ! काय नाय झालेंलं तुला,,, हे घे १००० रुपये,,, जा,बिअर आण..!
दोघे पिऊया,,, आणि हो, तो हिरवा टी शर्ट तेवढा काढून जा...!


दिनू रडत बसलेला असतो.....
मंग्या तेथे येतो....आणि विचारतो काय झालं रडायला!!!!

दिनू : मी आपल्या कॉलेज कॅंटीन मध्ये चहा पित होतो....
पण अचानक पोटात 'गॅस' झाला....आणि मला 'गॅस' सोडणे गरजेचेच होते...
नंतर मला जाणवलं की गाणे खूप मोठ्या आवाजात सुरू होते....
म्हणून म्हंटले एवढ्या मोठ्या आवाजात माझ्या गॅस चा छोटासा आवाज कोणाला ऐकू जाणार!!!!
मग मी पण त्या गाण्याच्या तालावर 'गॅस' सोडला.....

मंग्या : एवढच ना....मग यामध्ये रडण्यासारख काय आहे????

दिनू : पण जेंव्हा गाणे संपले तेंव्हा मी पहिलं की सर्व मुले-मुली माझ्याकडे पाहत होते आणि हसत होते....तेंव्हा ­ ­ ­ मला आठवलं की मी माझ्या 'मोबाईल हेडफोन' मध्ये गाणे ऐकत होतो.....:'( :'( :'(


झंप्या : ही सायकल दुरुस्त करून मिळेल का ?

सायकलवाला :
ही भंगारात टाका . दुरुस्त होणार नाही .

झंप्या : नाही काय म्हणता ? नेपोलियन बोनापार्ट म्हणायचा, जगात काहीच अशक्य नाही .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
सायकलवाला : अरे रताळ्या मग त्याच्याकडेच घेऊन जा की दुरुस्तीला फुकणिच्या..


एक मुलगी बागेतील बाकड्यावर येवून बसली. . .
.
तिथे एक भिकारी आला आणि तिला म्हणाला,
भिकारी : डार्लिंग...
.
मुलगी : बेशरम !!
तुझी हिम्मत कशी झाली मला डार्लिंग म्हणायची ???
.
.
.
.
.
.
.
भिकारी : तर मग तू माझ्या बेड वर काय करतीयेस ??? :-P


नवरा- ( हॉटेल मॅनेजर ला फोन करुन) प्लिज लवकर या,
माझा बायकोसोबत माझा वाद सुरु आहे , आणि ती बोलते
कि ति हॉटेलचा खिडकी तून ऊडी मारेल...
मॅनेजर - Sir, मला माफ करा पण हा तुमचा Personal मँटर आहे..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
नवरा- ऐ रताळ्या ! खिडकी ऊघडत नाय आहे, आणि तो
तुमचा Maintenance Issue आहे.. हरामखोर लवकर ये!

Prev  1234Next
Marathi Status