A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Joke Status Updates


एक मुलगा मरतो स्वर्गात गेल्यावर यम त्याला विचारतो..

यम - तुझ नाव आठवतंय ?

मुलगा - नाही !

यम - मग अजून काही आठवतंय ?

मुलगा - फक्त गर्लफ्रेंडचा चेहेरा आठवतोय

यम - च्या आईला फॉरम्याट मारला पण
व्हाईरस काही गेला नाही... :P :D


मुलगी : कोण ?

झम्प्या : तुझा मजनू आहे जान

मुलगी : तू झम्प्या आहेस ना?

झम्प्या : हो

मुलगी : तू गम्पुलाल चा मुलगा आहेस ना?

झम्प्या : हो पण तुला कसे माहित ?

मुलगी : तू चम्पुलाल चा नातू आहेस ना ?

झम्प्या : हो डार्लिंग पण मी तुलाहे सर्व सांगितलेच न्हवते मग तुला कसे
माहित?

मुलगी : हरामखोर मी तुझी आई बोलतेय....
तू पम्मीला नाही मम्मीला फोन केलायस.....
तू घरी तर ये मग सांगते ..

:-P :-P


Shekhar :- भावा Girlfriend कशी आहे
तुझी...??
.
.
..
Anil -: ती आता माझी Girlfriend
नाही राहिली...
Shekhar :- बरं झालं भावा ब्रेक अप
केला
एक नंबरची चालू आयटम होती.
कॉलेच्या इतर मुलांसोबत पण तिच
चक्कर होतं.
अन् तु जेव्हा अबसेंट असायचास
तेव्हा माझ्यावर पण लाईन
मारायची..
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anil -: अरे ये...!!! बायको आहे
ती आता माझी.

Shekhar SILENT.


"एकदा एका भारतीय
सैनिकाला चिडविण्यासाठी पाकिस्तानी सैनिकाने विचारले ,

" भारतीय लोक आणि कुत्र्यांमध्ये किती फरक आहे ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
भारतीय जवान :- "फक्त एका सीमा रेषेचा "!! :-))


वर्गात एक मुलगा आणि मुलगी आपल्या शिक्षकांना विचारतात...

"म्याडम, आमच्या एवढ्या मुलांना कधी मुल होतात का?"

म्याडम चक्रावते आणि बोलते, "नाही"....

मुलगा हळूच मुलीला म्हणतो, "बोललो ना तुला घाबरायची गरज नाही म्हणून....." :D :D :

Prev  1234Next
Marathi Status