A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Joke Status Updates


एकदा १ मुलगा रस्त्यावर सिगारेट पीत उभा असतो..
बाजूला उभी असलेली मुलगी त्याला विचारते
.
मुलगी : एका दिवसात किती सिगारेट पितोस ?
मुलगा : का ?

मुलगी : कारण, तेवढे पैसे वाचवले असतेस तर समोर
उभी असलेली सुंदर कार तुझी असती
.
मुलगा : तू सिगारेट पितेस ?
मुलगी : नाही
.
मुलगा : ती कार तुझी आहे ?
मुलगी : नाही
मुलगा : सल्ला दिल्याबद्दल
धन्यवाद, ती कार माझीच आहे..


चिंटू : मला असा मlणूस माहीत आहे की ज्याच्या लग्नाला तीसवर्षे झाली आणि तो आपली प्रत्येक संध्याकाळ घरातच बायकोच्या सहवासात घालवतो.
चिंगी : वा!...याला म्हणतात प्रेम.
.
.
.
.
.
.
.
चिंटू: पण डॉक्टर म्हणतात पॅरॅलिसिस.....:P :P :P


४ जन स्वर्गाच्या दारात उभे असतात....

पहिला :- देवा मी डॉक्टर आहे, आयुष्यभर लोकांची सेवा केली, मला येउदे न स्वर्गात....

देव :- नाही..

दुसरा :- देवा मी पुजारी आहे, रोज तुझी सेवा करतो, मला येउदे ना स्वर्गात...

देव :- नाही..

तिसरा :- देवा मी नेता आहे,
लोकांची सेवा करतो.. मला येउदे ना स्वर्गात...

देव :- नाही..

चौथा :- देवा मी 'Engineering Student' होतो...

देव :- बस कर वेड्या, आता रडवशील का?? चल ये आतमध्ये... :D :D :D


एक कासव गोगलगायीला थप्पड मारून 'पळून' जातं.

गोगलगाय पोलिस स्टेशनमध्ये जाते.

पोलिस विचारतो, 'नेमकं काय झालं सांगाल का?'
.
.
.
.
.
.
गोगलगाय : सगळी घटना एवढ्या वेगाने घडली........ की काही कळलंच नाही!


बाळु - बाबा मी उद्यापासुन शाळेत जाणार नाही.

बाबा- का रे ?

बाळु -आज शाळेत माझे वजन केले.

बाबा - मग ?

बाळु - काय माहीत आज वजन केलय.उद्या विकुन टाकतील .

Prev  1234Next
Marathi Status