A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Joke Status Updates


एकदा एक मुलगा galaxy s3 घेऊन toilet मधे बोलत असतो.
मग त्याचा मोबाइल खाली पडतो.
तो खूप रडतो, मग पाण्यातून परि बाहेर येते.
ती सोन्याचा s3 त्याला दाखवते.
तो म्हणतो, हा माझा नाही.
ती म्हणते, अरे वेड्या, हा तुझाच आहे. फक्त धुवून घे.
:-D :-D :-D :-P :-P
;-)


टच स्क्रिन ची संकल्पना भारतात सर्वप्रथम कुणी मांडली ?
.
.
.
.
.
.
.
.
दादा कोंडके यांनी 1978
मध्ये
.
.
.
.
.
.
बोट लावीन तिथं गुदगुल्या


आत्महत्येचे दोन मार्ग
झटपट आत्महत्या : एक मोठा दोर घ्या.
गळ्यात अडकवा. छताला लटका! .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....
रमतगमत आत्महत्या : एक मंगळसूत्र घ्या. ते
एका मुलीच्या गळ्यात
अडकवा....!!! :P :P :P


त्याने विचारल, "मीच तो पहिला मुलगा आहे का? ज्याच्यावर तू पहिल्यांदा प्रेम केलंयस...."
.
.
.
.
.
.
.
.
ती म्हणाली, "हो, पण मला आतापर्यंत एक कळत नाही सर्व मुल हेच का विचारतात..." :D :D


मुलगी:- आपण लग्न कधी करायचं ?
.
.
.
मुलगा:- मी engineer झाल्यावर
.
.
.
मुलगी:- लग्न नसेल करायचं तर तसं direct सांग ...

Prev  1234Next
Marathi Status