A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Joke Status Updates


संता ने मोबाईल चा टॉवर पहिला.... आणि त्यावर पेटनारी लाल लाईट त्याने पहिली.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
बाजुच्याला म्हणाला :- खरच इंडिया पुढे जात आहे... विमानांसाठी पण ट्राफिक सिग्नल लावलेत... :D :D


मध्य रात्री २ वाजता शाळेतील बाईंचा घरी फोन वाजतो बाई फोन घेतात....
मुलगा : बाई उद्या शाळां नेहमी प्रमाणे भरेल ना???
बाई : हो रे १० वाजता भरेल पण आता ठेव फोन इतक्या रात्री करू नये..
फोन परत फोन वाजतो र्र्र्रिंग र्रिंग
मुलगा : बाई उद्या जरा लवकर नाही का भरणार....
बाई : नाही रे वेळेवर भरेल आणि ठेव आता फोन झोपू द्या आम्हाला जरा (फोन ठेवतात )
परत फोन वाजतो र्र्र्रिंग र्र्र्रिंग
मुलगा : बाई १० च्या आधी नाही भरणार का जरा लवकर
बाई रागात : कोण आहेस रे तू? काय घाई झाली आहे तुला शाळेत इतकी येण्याची
मुलगा : शाळेत कुणाला यायचय इथे, मी शाळेतच आहे मला बाहेर काढा ..!!!!


झम्प्या : कुठे चाल्लिस ?
झंपि : जीव द्यायला
झम्प्या : मग एवढा मेक अप करून
झंपि : मग काय उद्या पेपरात फोटो नाहीका येणार...


चिकटरावाच्या घरी एक पाहुणा जेवायला येतो
चिकटराव: "घ्या न गुलाब जामून अजून घ्या..!!"
पाहुणा : "नाही नको मी अगोदरच चार खलेत पुन्हा नको...!!! :)"
.
.
.
.
चिकटराव: "तसे तर तुम्ही सात घेतलेत आतापर्यंत ...पण मोजतय कोण म्हणा ..घ्या ना अजून..घ्या":D :D :D


एका कंजुस माणसाला इलेक्ट्रीक शॉक बसतो...
त्याची बायको :- तुम्ही ठीक तर आहे ना?
.
.
.
.
.
.
.
कंजुस: - मी ठीक आहे ,तु आधी मीटर बघ, कीती unit वाढले.......

Prev  1234Next
Marathi Status