A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Joke Status Updates


चिकटराव : काय गं ..? ५०० रुपयाचे कानातले आण्याची, काय गरज होती ( चिकटराव संतापून बायकोच्या कानाखाली मारतात )

( चिकट रावांची बायको राड्याला लागते )

चिकटराव : अग रडू नकोस ,,,,,,,, मी तुला प्रेमापोटी ...

( चिकटरावांची बायको पदर खोचती आणि चिकटरावांच्या २ - ३ कानाखाली लावते आणि म्हणते

चिकटरावांची बायको : तुम्हाला काय वाटल मी तूम्हच्या वर प्रेम नाही करत .......?


मुलगा : मला तुमच्या मुली सोबत लग्न करायचंयमुलीचा
बाप : (चिडुन) मुर्खा.. तुझ्या पगारीत माझ्या मुलीचा नाक पुसायचा रुमाल पण यायचा नाही
मुलगा : अरे बाप रे.... ईतकी शेमडी असेल तर राहुद्या.. :-D :-D


बेरोजगारी :-
पहिला मित्र : अरे रमेश तू इथे वडापाव विकतो आहेस, गेल्या वर्षीच तर तू 1st क्लास graduate झालास ना ??
रमेश : हळू आवाजात .. अरेमाझे सोड ...जो वडापाव आणि भज्या तळत आहे ना तो CA आहे.....:D :D :D


आई : बाळा, तू हात धुतलेस, तर एक लाडू देईन... आणि पाय धुतलेस तर दोन लाडू देईन!!
गंपू : आई, तू डबाच खाली काढून ठेव, मी आंघोळ करून येतो!!! :D


एक बेवडा मध्यरात्री मित्राबरोबर घरी येतो,
भिंतीवर एक घड्याळाच चित्र
काढलं होत.
मित्र : अरे तू हे घड्याळाच चित्र का काढलं आहेस ?
... बेवडा : अरे ते नुसत चित्र नाहीये, त्यातून आवाज येतो.
बघ आता.
बेवडा जमिनीवर
पडलेला हातोडा घेतो आणि त्या चित्रावर जोरात
मारतो.
.
.
.
.
.
.
शेजारच्या घरातून आवाज येतो, ए बेवड्या पहाटेच ३
वाजलेत, झोप आता.
बेवडा : बघ, तुला बोललो होतो ना.

Prev  1234Next
Marathi Status