A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Joke Status Updates


चम्प्या :- काल मी मल्लिका शेरावत सोबत फोन वर बोललो....
.
.
.
.
झंप्या :- वॉव... मग काय म्हणाली ती....?
.
.
.
.
.
चम्प्या :- काय नाय, "राँग नंबर" म्हणाली आणि ठेवला...


बंडू : बाबा मला काल रात्री एक स्वप्न पडलं,
त्यात माझा एक पाय चंद्रावर आणि एक पृथ्वीवर होता
बाबा : अशी स्वप्न बघत जाऊ नकोस
.
.
.
.
.
चड्डी फाटेल रे !!!


मास्तर : मुलांनो सुई
टोचल्यावर रक्त बाहेर
का येते?
.
..
...
....
आवरा : सुई
कोणी टोचली ते
बघायला!!!.....


गाढव : माझा मालक खूप मारतो
:
कुत्रा : तर तू पळून जा कि
:
गाढव: त्याची मुलगी जेव्हाअभ्यास् करत
नाही तेव्हा तो म्हणतो अभ्यास कर नाही तर तुझ लग्न
एखाद्या गाढवाबरोबर लाऊन देईन बस या एका आशेवर
काम करतो


एक ६ फूट उंच पहिलवान माणूस बस मधून जात
असतो.
कंडक्टर :- भाऊ साहेब तिकीट घेता ना ?
पहिलवान :- मी तिकीट नाही घेत कधी...
...
... कंडक्टर घाबरला..
हि गोष्ट
त्याच्या मनाला इतकी लागली कि त्याने जिम
जॉईन केली..
असेच सहा महिने निघून गेले कंडक्टरची पण
बोडी मस्त झाली तोही पहिलवान झाला..
दुसर्या दिवशी..
कंडक्टर :- भाऊ तिकीट घ्या ..
पहिलवान : नाही
कंडक्टर :- तुझ्या बापाची गाडी आहे का,
तिकीट
का नाही घेत ?
पहिलवान :- पास आहे माझ्याकडे...

Prev  1234Next
Marathi Status