A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Joke Status Updates


शाळेचे प्रिन्सिपल दहावी ' अ ' च्या वर्गात येतात.

प्रिन्सिपल - मुलांनो , मी आज तुमची परीक्षा घेणार आहे. बघूया तुमच्यापैकी कोण जास्त हुशार आहे ते ? अख्ख्या वर्गावर नजर टाकून ते रमेशला उभं राहायला सांगतात.

प्रिन्सिपल - मला सांग रमेश...तू शाळेत येत असताना अचानक तुला आपल्या शाळेसमोर बॉम्ब ठेवलेला दिसला तर तू काय करशील ?

रमेश : सर...मी जरा वेळ वाट बघीन. तो कुणी उचलून नेला तर ठीक. नाही तर तो मी तुमच्या केबिनमध्ये आणून ठेवीन.


जोशी काकू - अरे मुलांनो , किती वेळा सांगितलंकि इथे खेळत जाऊ नका ....
.
.
.
.
मुले - काकू , आम्ही ते मोजले नाही ओ.. :-D :-D


एक मुलगा मरतो स्वर्गात गेल्यावर यम त्याला विचारतो..

यम - तुझ नाव आठवतंय ?

मुलगा - नाही !

यम - मग अजून काही आठवतंय ?

मुलगा - फक्त गर्लफ्रेंडचा चेहेरा आठवतोय

यम - च्या आईला फॉरम्याट मारला पण
व्हाईरस काही गेला नाही... :P :D


मुलगी : कोण ?

झम्प्या : तुझा मजनू आहे जान

मुलगी : तू झम्प्या आहेस ना?

झम्प्या : हो

मुलगी : तू गम्पुलाल चा मुलगा आहेस ना?

झम्प्या : हो पण तुला कसे माहित ?

मुलगी : तू चम्पुलाल चा नातू आहेस ना ?

झम्प्या : हो डार्लिंग पण मी तुलाहे सर्व सांगितलेच न्हवते मग तुला कसे
माहित?

मुलगी : हरामखोर मी तुझी आई बोलतेय....
तू पम्मीला नाही मम्मीला फोन केलायस.....
तू घरी तर ये मग सांगते ..

:-P :-P


Shekhar :- भावा Girlfriend कशी आहे
तुझी...??
.
.
..
Anil -: ती आता माझी Girlfriend
नाही राहिली...
Shekhar :- बरं झालं भावा ब्रेक अप
केला
एक नंबरची चालू आयटम होती.
कॉलेच्या इतर मुलांसोबत पण तिच
चक्कर होतं.
अन् तु जेव्हा अबसेंट असायचास
तेव्हा माझ्यावर पण लाईन
मारायची..
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anil -: अरे ये...!!! बायको आहे
ती आता माझी.

Shekhar SILENT.

Prev  1234Next
Marathi Status