A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


तुझ्या नीखळ सौंदर्याकडे बघून
सुंदरताही लाजलीय,
तुझे हास्य एकूण
खुद्द हास्यही हीरमुसलय,
त्या खळखळनार्या नीरझराने
तुझीच प्रेरणा घेतलीय,
वेणूंच्या सप्त सुरांनीही
तुलाच साद घातलीय,
तुला बघीतल्यापासून
माझे शब्दच हरवलेत,
पण माझ्या हृदयाचे गीत
माझे ओठ गुणगूणत आहेत.
तुझ्या प्रेमाने माझ्यावर
एक वेगळीच जादू केलीय,
देवाकडे काय मागू तुला
तो स्वतः माझ्याकडे तुला मागायला आलाय...


तुझ्या आठवणीने पुन्हा जळते
सुसाट वाहना~या वा~याला
विचार माझ्या आर्त किंकाळ्या
त्या नपचना~या वेदना
शब्द शब्दातुनी ऊधळलेल्या चारोळ्या


एकदा एक मुलगा galaxy s3 घेऊन toilet मधे बोलत असतो.
मग त्याचा मोबाइल खाली पडतो.
तो खूप रडतो, मग पाण्यातून परि बाहेर येते.
ती सोन्याचा s3 त्याला दाखवते.
तो म्हणतो, हा माझा नाही.
ती म्हणते, अरे वेड्या, हा तुझाच आहे. फक्त धुवून घे.
:-D :-D :-D :-P :-P
;-)


टच स्क्रिन ची संकल्पना भारतात सर्वप्रथम कुणी मांडली ?
.
.
.
.
.
.
.
.
दादा कोंडके यांनी 1978
मध्ये
.
.
.
.
.
.
बोट लावीन तिथं गुदगुल्या


काळी मुलगी: मला फेसबुक वर रोज ५०० फ्रेंड रिक्वेस्ट येतात...

मुलगा : कतरिनाचा फोटो काढून स्वतःचा फोटो टाक आणि बघ किती रिक्वेस्ट येतात ते...

तुझा फोटो बघून फेसबुकवाले पण अकाउंट ओपन करायचे पैसे मागतील तुझ्याकडे .

Prev  1234Next
Marathi Status