A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


झम्प्या : हेल्लो पम्मी डार्लिंग कशी आहेस ?

मुलगी : कोण ?

झम्प्या : तुझा मजनू आहे जान

मुलगी : तू झम्प्या आहेस ना?

झम्प्या : हो

मुलगी : तू गम्पुलाल चा मुलगा आहेस ना?

झम्प्या : हो पण तुला कसे माहित ?

मुलगी : तू चम्पुलाल चा नातू आहेस ना ?

झम्प्या : हो डार्लिंग पण मी तुलाहे सर्व सांगितलेच न्हवते मग तुला कसे
माहित?

मुलगी : हरामखोर मी तुझी आई बोलतेय....
तू पम्मीला नाही मम्मीला फोन
केलायस.....
तू घरी तर ये मग सांगते .. :-P :-P


वाट्याला आलेलं आयुष्य मनापासून जगणं, हवा तो आकार देणं..
किती कठीण असतं.....?

हवं तिथं पोहोचणं, उघड्या डोळ्यांनी स्वप्नं पाहणं..
... किती कठीण असतं.....?

आपली वाट निवडणं, कडवटपणा गिळून सारा गोडवा टिकवून ठेवणं..
किती कठीण असतं.....?

नको त्या माणसांत मिसळणं, आणि हव्या त्या माणसापासून दूर जाणं..
किती कठीण असतं.....?


मिस चोंबडे : काय गं, बॉसच्या केबीनमधून
अशी वैतागून का बाहेर आलीस?
मिस ढोपले : आपला बॉस लबाड आहे. वाईट्ट आहे
मेला.
मिस चोंबडे : का गं? काय केलं त्यांनी?
मिस ढोपले : त्यांनी विचारलं
की, "मिस ऑफीस सुटल्यावर काय करताय
आज?"
मी म्हटलं, इश्श्श! मी फ्रीआहे ना.
मिस चोंबडे : मग?
मिस ढोपले : मग काय,
म्हणाला ऑफीसनंतर थांबा आणि हे पन्नास
पेपर्स टाईप करा.....


खूप प्रेम करते तुझ्यावर,
सत्य हे जाणून बघ,
एकदा तरी मला तू,
आपले मानून बघ.

वाट्टेल ते करेन तुझ्यासाठी,
तू फक्त सांगून बघ,
आयुष्भर साथ देईन तुझी,
एकदा आपले करून बघ.

तुझ्यासाठीच जगत आहे,
तुझ्यावरच मरत आहे,
असला जरी नकार तुझा,
तरी तुझ्या होकाराची वाट बघत आहे.

वाटलेच कधी तुला तर,
बघ प्रेम माझे तपासून,
पण मी खरंच खूप प्रेम करते,
तुझ्यावर अगदी मनापासून.....!!

घडलेल्या गोष्टी मागे ठेऊन
जरा जगून बघ माझ्यासाठी,
माझे प्रेम हे नेहमी असेच राहीन,
मनापासून..... फक्त तुझ्यासाठी....!!!


ते पापड पापड कसले, ते तळल्यानंतर कळते...

ते पीठ-पीठ कसले, ते मळल्यानंतर कळते... ...

ते लाकुड-लाकुड कसले, ते जळल्यानंतर कळते...

ते प्रेम-प्रेम कसले, ते तिच्या भावाने भर चौकात मारल्यानंतर कळते...

Prev  1234Next
Marathi Status