A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


बेरोजगार इंजीनियर चा अनूभव

नटसम्राट स्टाईल

कोनी जॉब देत का जॉब??
हे स्वर्गीय शक्तींनो,,
ज्यांनी आम्हाला जॉबची स्वप्ने दाखवून इंजिनीयरींग कॉलेजला टाकल..
आज ते आम्हाला विसरले..
आनि
ज्यांनी आम्हाला कॉलेजला
घेतल..
आज ते हि आम्हाला विसरलेत
हा जॉब शोधनारे आम्ही..
कोनाच्या पायावर डोक ठेवून
रडायच रे…
कोनाच्या पायावर डोक ठेवून
रडायच रे…
हे जगताना मरणं कोणाला दाखवायचं रे ??
सांगरे विधात्या सांग तु तरी...
कोनी जॉब देतं का, जॉब ??


जुन्या आठवणी .....
बेधुंद वारा लागेल तुला कधी
मनात उमलतील जुन्या आठवणी
क्षणात जाशील मागे वलुनी
विचार करशील मग स्वत: हर्पुनी
तेव्हा अठावशील तू मला
आपल्या पहिल्या प्रेमाला
सर्व काही विसरुनी
मग अश्रु येतील तुझ्या नयनाला
ते पावसातील पहिल भिजन
भिजता भिजता झाडा खाली लापन
तुझ ते माझ्या सोबत फिरण
माझ्यावर जिवापार प्रेम करण
नक्कीच विसरली नसशील
कुठे तरी मला शोधत असशील
जरी तू आयुष्यात सुखी असशील
तरी आज ही मला तू आठवत असशील
प्रेमाच काय
पहिल प्रेम असच असत
कितीही विसरायच केल
तरी ते विसरत नसत


डोळ्यातील अश्रू पडतात
तेव्हा त्यांचा आवाज होत नाही ....
याचा अर्थ असा नाही
की तु गेल्याचे दुःख मला होत नाही ...


रेल्वे इंटरव्यू...
इंटरव्युअर - समजा एकाच रुळावरून २ ट्रेन येत असतीलतर काय करशील.
चम्प्या - मी रेड सिग्नल दाखवेल..
इंटरव्युअर - आणि सिग्नल नसेल तर?
चम्प्या - मी टोर्च दाखवेल..इंटरव्युअर - आणि टोर्च नसेल तर?
चम्प्या - मी माझा लाल शर्ट काढून दाखवेल..
इंटरव्युअर - आणि शर्ट जर लाल नसेल तर?
चम्प्या - मी माझ्या मामांच्या मुलीला बोलवेल
इंटरव्युअर - काय? मामाच्या मुलीला? ते कशासाठी?....
चम्प्या - तिने कधी २ ट्रेनची टक्कर पाहिली नाहीये...


जुने सारे पुरायाला वेळ नाही आता..
नवे काही स्फुरायाला वेळ नाही आता..
जाता येता पुन्हा अशी खडा नको मारू..
तुझ्यासाठी झुरायाला वेळ नाही आता..!

Marathi Status