A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


मुलगी फेसबुक वर स्टेटस टाकते.

"हॅलो फ्रेन्ड्स, मी मावशी झाले"

बंड्याने खाली कॉमेंट टाकली.

"किती पगार आहे"

BLOCKED :D


माझे तुझ्यावर प्रेम आहे हे
मी तुला रोज सांगणार आहे
कधी माझे प्रेम स्वीकारशील
तो पर्यंत मी वाट बघणार आहे
प्रेमाला प्रेमाने जिंकता येते
अशीच मला आशा आहे
प्रेम दिल्याने वाढत जाते
हीच प्रेमाची भाषा आहे
प्रेमाला फक्त प्रेम द्या हेच
मी सर्वाना सांगणार आहे
कधी माझे प्रेम स्वीकारशील
तो पर्यंत मी वाट बघणार आहे


मित्र आणी खरा मित्र यातिल फरक -
मित्र तो , जो जेलमधुन आपली जमानत
करेल .. आणी खरा मित्र तो ...
जो जेलमधे आपल्या बाजुला बसलेला असेल
आणी म्हणेल -
"काय सॉलिड धुतला रे
त्याला आपण" :)


Tujhi Aathavan Aalyavar,
Tujha Bhaas hot Rahato,
Tya Zaada Aadachya Chandrat,
Mag MEE Tulach Shodhat Rahato.


का करावं
मी आता प्रेम कुणावर..?
का जिव लावावा मी कुणावर..?
केले होते एकदा मी पण ते प्रेम..!
काळजाचे तुकडे करुन फेकलेत माझे
कुणीतरी दुरावर..?

Marathi Status