A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


प्रियकर :- चल
सिनेमाला जाऊ.
प्रेयसी :- ok कोणत्या ?
प्रियकर :- Horror movie .
प्रेयसी :- umm ..... okk !!
...( सिनेमा संपल्या नंतर)
प्रेयसी :- मी तुला notice केलं,
सिनेमा पेक्षा तुझ माझ्याकडेच जास्त लक्ष
होत.
प्रियकर :- हो !! "कारण
मी हा सिनेमा कालच बघितला होता".
प्रेयसी :- काय ?? मग आज परत का ?
प्रियकर :- तू घाबरल्यावर तुला मिठीत
घेऊन धीर देण्यासाठी....

Share on FB

पोरी महागात पडतात..
खरच सांगतो पोरंनो.
पोरी महागात पडतात..

तुम्हाला काय, मला काय
सर्वांनाच पोरी आवडतात

जास्त जवळ जाऊ नका
कनाखाली ओढतात

खरच सांगतो पोरंनो...

आज हा उदया तो
रोज नवा शोधतात
खीसा मात्र कापातात

खरच सांगतो पोरंनो...

हा नडतो,तो भांडतो
दहा जन हनतात
पोरगी राहते बाजूला
पोरच भांडनात पडतात

खरच सांगतो पोरांनो...

कधी इकडे, कधी तिकडे
नुस्तच चोरून बघतात
आणि आपण लागलो मागे की
सॉरी म्हणुन जातात

खरच सांगतो पोरांनो...

याला फीरव, त्याला फीरव
दहा लपडयात अडक्तात
कधी धुन्दित, कधी मंदित
नको तस लूडकवतात

खरच सांगतो पोरांनो...

कधी सेंट, कधी लिपस्टिक
नुस्तच पावडर थापतात
अन आपण मरला डोळा की
बापाला जाउन सांगतात

खरच सांगतो पोरांनो...

कधी सिनेमा,कधी नाटक
नुस्ताच खीसा बघतात
अन खीसा खाली झाला की
दूसरा बकरा शोधतात

खरच सांगतो पोरांनो,
पोरी महागात पडतात...!!

Share on FB

देवळात एक सुंदर वाक्य लिहिलं होत ...
"तुम्ही दुसऱ्यांसाठी कधी काही मागून तर बघा ,
तुमच्यासाठी
... तुम्हाला काही मागण्याची गरजच
... भासणार नाही...

Share on FB

Facebook प्रतिज्ञा!!!
FACEBOOK माझे जग आहे.
सारे FACEBOOK वापरणारे माझे
मित्र आणि मैत्रीण आहेत.
FACEBOOK वर माझे जीवापाड
प्रेम आहे. ... ... FACEBOOK वर photo, jokes, कविता, video upload
करणाऱ्या मित्र
आणि मैत्रिणींचा मला अभिमान आहे.
त्यांच्या प्रमाणेच नव-नवीन
कल्पना upload करण्याची सवय
माझ्या अंगी याविम्हणून मी सदैव प्रयत्न करीन. मी माझ्या wall ला भेट देणाऱ्या,
like करणाऱ्या मित्र
आणि मैत्रिणींचा मान ठेवीन
आणि सौजन्याने वागेन.
माझी wall, pages, group वर मी नवनवीन जोकेस दुसरी कडून
copy करून paste करण्याची प्रतिज्ञा मी करीत आहे.
त्यांना पोट भरून हसवणे, ह्यातच
माझे सौख्य सामावले आहे!!!
जय FACBOOK.!!!.

Share on FB

वाट पाहशील तर आठवण बनून येईन..
तुझ्या ओठांवर गाणे बनून येईन..

एकदा मनापासून मला आठवून तर बघ...
तुझ्या चेहऱ्यावर गोड हास्य बनून येईन....!!

Share on FB
  Prev  1 2 3 4 5 6 7  Next
Marathi Status