A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


आपण जेव्हा प्रत्येकासाठी जास्तच Available
झालो ना
तेव्हा कोणाला आपली कदर राहत नाही
म्हणून जरा ‪‎भाव‬ खात जा


एक प्रवास मैत्रीचा जसा हळुवार
पावसाच्या सरींचा ती पावसाची
सर अलगद येऊन जाते,
आणि एका सुंदरश्या मैत्रीची
आठवण हळूच करून देते


जीवनाच्या वाटेवर चालताना मी जगेन अथवा मरेन, आयुष्याच्या शेवट पर्यंत मी तुझ्यावरच प्रेम करेन. याला म्हणतात जिवापाड एक लव स्टोरी.........!


मैत्री एक अलगद स्पर्श मनाचा,
मैर्ती एक अनमोल भेट जीवनाची,
मैत्री एक अनोखा ठेवा आठवणींचा,
मैत्री एक अतूट सोबत आयुष्याची.


का कुणास ठाऊक असे होते,
कुणाच्या तरी आठवणित मन वेडे होते...
भानच उरत नाही कुठल्याच गोष्टीचे,
वेड्या मनाला जेव्हा प्रेम होते..

Marathi Status