A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


मी तुझाचं आहे गं सखे,
हे तुला सांगायची गरज नाही..
कारण ?????
ह्रदयात तु बसली अशी की,
तुझी आठवण काढल्याशिवाय एकही क्षण जात
नाही.

Share on FB

आश्रू हा १ टक्का पाणी आणि ९९ टक्के भावनांनी बनलेला असतो

Share on FB

हळूच हसतय
कधी कधी रुसतंय
जेवताना उठतय
ग्यालरीत बसतय
विचारात असतय
गुपचुप हसतंय
चोरून बोलतय
बाहेर जातय
उशिरा येतय
टेंशन घेतय
पैशाची उधळ पट्टी करतय
घरी नीट बोलेना
रस्त्यानं नीट चालेना
सुट्टीत घरी थांबेना
रात्रभर एस एम एस
करतय
मोबाइल कुणाकडे देईना
बाथरूममधे पण मोबाइल
घेउन जातय
एस एम एस पण लॉक करून
टाकतय
लग्नाचा विषय
काढला की भांडणं काढतय
फोन रिसीव केला तर
शिव्याच घालतय
आपण जवळ गेलो की फ़ोन
कट करतय
कुणाचा फ़ोन
आला की लांब जाऊंन
बोलतय
वरील लक्षणं
दिसली की समजायच
..
.
.
कार्ट प्रेमात
पड़लय :-D

Share on FB

आयुष्यभर बापाच्या नावाची.. पाटी आपण लावतो..
पण कधीही चटका बसल्यावर.. आईचीच आठवण काढतो.. :)

Share on FB

चम्प्या – आई मी कसा जन्मलो?

आई – अरे मी एका पातेल्यात एक फुल ठेवलं ..काही दिवसात त्यापासून तू बनलास..

चम्प्याने पण एका पातेल्यात फुल ठेवलं आणि काही दिवसात बघतो टर त्यात एक बेडूक..
चम्प्या च्या बेडुक कडे बघुन म्हणतो,
.
.
.
.
.
“असं वाटतंय कि तुला आताच चिरडून टाकावं…
पण काय करणार.. मुलगा आहेस तू माझा…”

Share on FB
  Prev  1 2 3 4 5 6 7  Next
Marathi Status