A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


जगात तीन प्रकारची माणस असतात...
१. 'वाट' बघणारे
२. 'वाट' लावणारे
अन
३. 'वाट' शोधणारे
शब्द तोच आहे ... पण त्याच्या उपयोग जो तो आपल्या हिशोबाने करतो...
काही लोक, 'जे होत ते चांगल्या साठीच होत' असं म्हणत काहीतरी होण्याची 'वाट' बघत बसतात... पण त्याला जर कृतीचीसाथ नसेल तर मग त्यांची 'वाट लागते'...
'वाट' लावणाऱ्या बद्दल तर बोलायलाच नको... हे लोक पूर्ण वेळ स्वतः खाली राहून दुसऱ्याला सुद्धा खाली ओढण्यात मग्न असतात... त्यांच्या आनंदाची परिसीमा तेवढीच...
त्यातला तिसरा वर्ग महत्वाचा... 'वाट शोधनार्यांचा' ... कितीही संकटं, कितीही अडथळे आले तरी जिद्दीने नवीन वाट शोधणारे मग पुढे निघून जातात...
आपण कुठली 'वाट' निवडायची ते आपणच ठरवायचं..
इच्छा असली तर मार्ग सापडतोच !!!

Share on FB

बायको : अहो तुम्ही दरवेळेस अस का म्हणता ,

माझ घर , माझी कार आपला का नाही म्हणत ..

आता आलमारी मध्ये काय शोधताय ..

नवरा : आपली अन्दर्विअर.. :-D :-D

Navra Rockss.. !

Bayko Shockss.. !!

Share on FB

प्रेम कधी नाही विचारत कि,"कोण आहेस तू ?"
ते फक्त म्हणते कि , " माझीच आहेस तू!!"
प्रेम कधी नाही विचारत कि," कुठून आहेस तू ?"
ते फक्त म्हणते कि ," माझ्याच हृदयात राहतेस तू !!"
प्रेम कधी नाही विचारत कि, " काय करतेस तू ?"
ते फक्त म्हणते कि ."माझ्या हृदयाची स्पंदने चालवतेस तू !!"
प्रेम कधी नाही विचारत कि, " का दूर आहेस तू ?"
ते फक्त म्हणते कि ," माझ्याच जवळ आहेस तू !!"
प्रेम कधी नाही विचारत कि, " माझ्यावर प्रेम करतेस का तू ?"
ते फक्त म्हणते, " माझ संपूर्ण आयुष्यच आहेस तू !!"

प्रेम प्रेम आणि फक्त प्रेमच करत राहा सदैव तुमच्या I Love U.

Share on FB

मराठी माणसाच्या हिंदी भाषेचे काही गंमतीदार नमुने

- अरे ऐसा मत कर , नहीं तो तेरे को पागल में निकालेंगे !

- उनका सब सुननेका जरूरत नही हैं , वरना तेरे सर पें मिऱ्या वाटेंगे !

Share on FB

तुला पाहून मन माझे फुलले
निरागस मनाला मैत्रीच्या रुपात
प्रेमळ शब्दांचे आधार दिलेस
शब्द शब्दांनी जिंकलेस तू मला
मन माझे प्रसन्न झाले
निरागस मनाला प्रेमळ शब्दांचे आधार दिलेस...

Share on FB
  Prev  1 2 3 4 5 6 7  Next
Marathi Status