A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


मराठी लोकांचे हिंदी
१.केस एकदम बारीक कापो भैया....
२.पोटभर खाव लाजो मत
३.अरे बाबा गाडी "सावली" मे लागा ना!!
४.पहली बार पोह्ने को गया था तो क्या हुआ मालूम??
५.सरबत में लिंबू पिळा क्या??
६.धावते धावते गिरा तो खाडकन हात मोडा....
७.भैय्या मुझे टांगावनेवाला पंख दो

:P


दिवस सरत जाणार पण,
तुझी आठवण नाही सरणार..

एक आठवण गेली तरी,
तुझी दुसरी आठवण मनावर ताबा घेणार..

तुला विसरण्याचा मी,
उगाचं एक खोटा प्रयत्न करणार..

आणि जगण्याची इच्छा नसतानाही,
तुझी आठवण जपण्यासाठी जगात राहणार..


एकेदा जेम्स बाँड हैदराबादेत येतो.
आल्या आल्या तो एका माणसाला आपले परिचय देतो ...
बाँड: (हसून) "हॅलो ... माय नेम इज बाँड... जेम्स बाँड ..."
तो: "हॅलो ... माय एम इज साई ...
वेंकट साई ...
शिवा वेंकट साई ...
लक्ष्मीनारायण शिवा वेंकट साई ...
श्रीनिवासुलु लक्ष्मीनारायण शिवा वेंकट साई ...
राजशेखर श्रीनिवासुलु लक्ष्मीनारायणशिवा वेंकट साई ...
सीतारामांजनेयुल ु राजशेखर श्रीनिवासुलु लक्ष्मीनारायण शिवा वेंकट साई ...
बोम्मईराजू सीतारामांजनेयुल ु राजशेखर श्रीनिवासुलु लक्ष्मीनारायणशिवा वेंकट साई ..."
बाँड बेशुद्ध पडतो .


ह्रदयात येण्याचा रस्ता असतो,
पण
बाहेर जाण्याचा रस्ता नसतो...
म्हणूनच लोक ह्रदयात येतात
पण
ते जाताना तोडूनच जातात....


मास्तर:-शून्या पेक्षा लहान संख्या कोणती?

बंडया:- टींब.

मास्तर वारले काल

Marathi Status