A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


अंताक्षरी खेळत असताना.......

मुली :- आम्ही तुम्हाला हरवून दाखवू...
.
.
.
.
.
सर्व मुल बोलतात, "हरलो आम्ही आता दाखवा..." :D


तो आणि ती... अश्याच एका निवांत क्षणी...

ती: ए मी जर तुला म्हटलं की तू आत्ता काय करू शकतोस माझ्यासाठी तर ...
तो: बोल चंद्र आणू की कुठून उडी मारू...
ती: उगाच फिल्मी होऊ नकोस ...
तो: बरं बरं... Well, तसं जास्त काही नाही... पण बोल तू... मी काय करावं अशी तुझी इच्छा आहे...
ती: don't worry , अगदी चंद्र वगैरे आणायला नाही सांगत आहे मी... पण atleast तू माझ्यासाठी छान छान Roses आणू शकतोस, खूप साऱ्या chocolates आणि pastries आणू शकतोस आणि.... आणि....
तो: sorry, sorry, sorry यापैकी काहीही जमणार नाही मला...
ती: कर्म माझं :( ... का कळेना. I Miss u
तो: (तिला जवळ ओढत... थेट तिच्या डोळ्यात बघून...) हो नाही जमणार... कारण हे सगळं करायला मला काही वेळ घालवावा लागणार... आणि आत्ता तुझ्या या चेहऱ्यावरून एकही क्षण नजर दूर करायची इच्छा नाहीये माझी...
ती: (लाजत..) कर्म माझं :).. I Love U.


सोम्याने त्याच्या बायकोला विचारले

" अगं बायकोला इंग्रजीत WIFE म्हणतात
तुला माहीत आहे का WIFE चा पूर्ण अर्थ काय असतो ???? "
WIFE म्हणजे ...Without Information Fighting Every time! "

" नाही असा नाही अजिबात " बायको उत्तरली

" मग काय आहे तुचं सांग " सोम्या म्हणाला

" WIFE म्हणजे -With Idiot for Ever! " बायकोणे सांगीतले ....


नको न जाऊ सोडून तू असे मला..
कि जीव तुझ्यात अडकला आहे..
तू सावरतेस श्वासांना अलवार मनाला..
हा वेडा रोग मनास अचानक जसा जडला आहे..


एकदा नातू आपल्या आजी ला :- आजी आपण नेहमी ५ जण राहू न.? तुम्ही,मी,आई,बाबा,आणि ताई.
आजी :- नाही रे तुझं लग्न झाल्यावर आपण ६ जणं होऊ न.
नातू :- मग ताईच लग्न झाल्यावर आपण ५ जणं राहू न परत.
आजी :- अरे मग तुला मुलं झाली कि आपण परत ६ जणं होऊ न.
नातू :- आजी, मग तू मेल्यावर परत ५ जणं राहतील न.
आजी :- चूप बस मेल्या, मुर्दाडा एक कानाखाली देईल झोप चूप चाप....

Marathi Status