A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


डॉक्टर - हे बघा , तुमची तब्येत सुधरायची असेल तर तुम्ही व्यायाम केला पाहिजे..
एक काम करा तुम्ही रोज कुठलातरी खेळ खेळायला सुरवात करा..

गंपू - डॉक्टर , मी तर रोज क्रिकेट आणि टेनिस खेळतो.

डॉक्टर - किती वेळ खेळता?

गंपू - जोपर्यंत मोबाइलचं चार्जिंग असतं तोपर्यंत..

Share on FB

डॉक्टर : तुझे तीन दात कसे तुटले?
बंड्या : बायकोने भाकरी खूप कडक
बनवली होती.
डॉक्टर : मग खाण्यास नकार द्यायचा ना?
बंड्या : तेच तर केले साहेब!

Share on FB

दिव्याने दिवा लावत गेलं
की दिव्यांची एक दिपमाळ तयार होते,
फुलाला फुल जोडत गेलं की एक फुलहार
तयार होतो,
आणि माणसाला माणूस जोडत गेलं
की'माणूसकीचं'एक सुंदर नातं तयारहोतं."

Share on FB

शिक्षिका :- चल बंडू, ह्या नकाशामध्ये "अमेरिका" कुठे आहे दाखव....

बंडू उभा राहतो आणि नकाशात बोट दाखवून म्हणतो, "हे बघा अमेरिका.."

शिक्षिका :- शाबास बंडू, मुलांनो आता सांगा, अमेरिकेचा शोध कोणी लावला???
.
.
.
.
.
सर्व जन एकदम ओरडतात, "बंडूने...." :D :D

Share on FB

भेटलीचं पाहिजे म्हणून प्रेम करणे,
म्हणजे ?????
Deep Love..
भेटणार म्हणून माहित असुन प्रेम करणे,
म्हणजे ?????
Strong Love..
आणि ?????
भेटणार नाही म्हणुन माहित असुन प्रेम
करणे,
म्हणजे ?????
Real Love

Share on FB
  Prev  1 2 3 4 5 6 7  Next
Marathi Status