A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


खरं सांगू मला तुला दुखवायचं नव्हतं मी तुझ्यावर प्रेम करतो एवढंच फ़क्त सांगायचं होतं जिच्यावर जीवापाड प्रेम केलं तिच आज परक्यासारखी वागते पण तरी ही मी ही सहन करतो कारण स्वप्नात ती माझ्याशी प्रेमाने वागते.


तीने ठेवलेल्या
नावाचे मी दहन केले ..
आणि तिझे पण नाव
लिहायचे बंद मी केले ..
आता नवीन काही तरी
करायचे ठरवले ..
दुसर्‍या साठी नाही आता
आपल्यासाठी जगायचे ठरवले ..
आणि आपल्यावर जे
प्रेम करतील त्यांच्यावर प्रेम
करायचे ठरवले .


एका बड्या नेत्याची गाडी सिग्नल वर थांबली
झेंडा विकणारा एक लहान मुलगा गाडीजवळ आला
साहेबांनी झेंडा तर नाही घेतला

पण त्या पोराला विचारलं

काय रे पोरा
कधी झेंडा
कधी पेपर
कधी रुमाल

सगळं तर विकतोस

काय नाही विकत ते सांग

पोरानं उत्तर दिलं

देश


तुला वाटेल
मी विसरुन गेलो
तुझ्या सारखा नाही मी
हेच सिद्ध करायला
पुन्हा फेसबुकवर आलो


प्रेमात नाही कुणाच्या तरी
आता प्रेमाच्या कवीता करतो

विरहात पण प्रेम थोड़े शिल्लक
असते हेच आता लिहतो

मला पून्हा प्रेम झाले
तिला जेव्हा विरहात आठवले
प्रेम प्रेम असते
नाही भेटले म्हणुन काय झाले

Marathi Status