A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


मी आहे जरा असा एक्टा एक्टा राह्नारा,
माझे प्रेम् शबदानी नव्हे तर् डोळयानी व्यक्त करनारा.

मी आहे जरा असा एकटा एकटा राह्नारा,
कुनाचे चार् शब्द प्रेमाचे ऐकुन्
त्याचायवर् वीस्वास ठेवनार.

मी आहे जरा असा एक्टा एक्टा राह्नारा,
कुनीही दुखात दीसल् की त्याचे दुख् वाट्नारा.

मी आहे जरा असा एक्टा एक्टा राह्नारा,
वादळात सुदधा एकटा बसनारा.

मी आहे जरा असा एक्टा एक्टा राह्नारा,
प्रेयसी बरोबर् असताना सुदधा तीच्या वीचारात मग्न् राहनार.

मी आहे जरा असा एक्टा एक्टा राह्नारा......


गाढव : माझा मालक खूप मारतो
:
कुत्रा : तर तू पळून जा कि
:
गाढव: त्याची मुलगी जेव्हाअभ्यास् करत
नाही तेव्हा तो म्हणतो अभ्यास कर नाही तर तुझ लग्न
एखाद्या गाढवाबरोबर लाऊन देईन बस या एका आशेवर
काम करतो


मित्र बोलतात मला,
आठऊ नकोस रे तिला,
तिला तू विसरण्याचा प्रयत्न कर...
ती नव्हतीच कधी तुझ्यासाठी,
हे आता, मानण्याचा तू प्रयत्न कर...
ती परत येणार नाही तुझ्या आयुष्यात,....
उठ आता,
अन पुढे चालण्याचा तू प्रयत्न कर...
सिगरेटच्या धुरात शोधणं, सोडून दे रे तिला,
ती गेली हे मानून,
आता तरी तू जगण्याचा प्रयत्न कर...
रडणं सोड रे तिझ्यासाठी तू आता,
उघड्या डोळ्याने, या दुनिये कडे पाहा ,
ह्या सुंदर दुनिये कडे पाहता पाहता,
आता तरी तू हसण्याचा प्रयत्न कर...
आता तरी तू हसण्याचा प्रयत्न कर


परीक्षेच्या आधी,
अभ्यास कधीच पूर्ण होत नाही...

३ तासांच्या परीक्षेत,
वेळ कसा जातो,
... ... ते हि कधी कळत नाही....

उत्तर लिहिताना,
आपण काय लिहीतोये,
कधी कधी ते हि समाजात नाही...

अन,
परीक्षेच्या त्या शेवटच्या क्षणी,
चेहर्यावरचे भाव बदलू लागतात,
आठउ लागते सगळं काही ..
मग मात्र,
हात काही थांबता - थांबत नाही...
मग मात्र,
हात काही थांबता - थांबत नाही... :)


एक ६ फूट उंच पहिलवान माणूस बस मधून जात
असतो.
कंडक्टर :- भाऊ साहेब तिकीट घेता ना ?
पहिलवान :- मी तिकीट नाही घेत कधी...
...
... कंडक्टर घाबरला..
हि गोष्ट
त्याच्या मनाला इतकी लागली कि त्याने जिम
जॉईन केली..
असेच सहा महिने निघून गेले कंडक्टरची पण
बोडी मस्त झाली तोही पहिलवान झाला..
दुसर्या दिवशी..
कंडक्टर :- भाऊ तिकीट घ्या ..
पहिलवान : नाही
कंडक्टर :- तुझ्या बापाची गाडी आहे का,
तिकीट
का नाही घेत ?
पहिलवान :- पास आहे माझ्याकडे...

Marathi Status