A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


एकदा १ मुलगा रस्त्यावर सिगारेट पीत उभा असतो..
बाजूला उभी असलेली मुलगी त्याला विचारते
.
मुलगी : एका दिवसात किती सिगारेट पितोस ?
मुलगा : का ?

मुलगी : कारण, तेवढे पैसे वाचवले असतेस तर समोर
उभी असलेली सुंदर कार तुझी असती
.
मुलगा : तू सिगारेट पितेस ?
मुलगी : नाही
.
मुलगा : ती कार तुझी आहे ?
मुलगी : नाही
मुलगा : सल्ला दिल्याबद्दल
धन्यवाद, ती कार माझीच आहे..


माझ्या मनातले कुणाला तरी सांगायचंय ....,
मला पण i lv u म्हणायचं....
कुणाला तरी आठवणीत साठवायचं ...
प्रेमाचे msg पाठवायचेत ...
मला पण रात्र रात्र बोलायचं
माझ्या मनातले कुणाला तरी सांगायचंय ....,
कधी ग येणार तू जीवनात माझ्या..
माझे पण तुझ्यावर प्रेम आहे... असे सांगायचं ..
तुझा राग आलाय करत उगाच भांडायचं
तू जवळ नसताना आठवणीत झुरायचं ..
" माझी सानुली " म्हणून तुला मनवायच ..
खूप स्वप्न बांधली उराशी
हव्या नाजूक भावना तुझ्या
श्वास श्वास मोजतो आहे...
कधी ग येणार तू जीवनात माझ्या....


चिंटू : मला असा मlणूस माहीत आहे की ज्याच्या लग्नाला तीसवर्षे झाली आणि तो आपली प्रत्येक संध्याकाळ घरातच बायकोच्या सहवासात घालवतो.
चिंगी : वा!...याला म्हणतात प्रेम.
.
.
.
.
.
.
.
चिंटू: पण डॉक्टर म्हणतात पॅरॅलिसिस.....:P :P :P


स्वप्न परी तू भासतेस जणू
दिसतेस अती गोड
पुन्हा पुन्हा निरखून पाहावे तुला
सारखी सारखी मला लागते ओढ

वाटते मनाला पडावे तुझ्या प्रेमात
हृदय स्पन्दनेही तुझच नाव घेतात
प्रथम दर्शनीच तुला बघता
वेड मला लागले तुझे

नको वाटते आता
तुझ्या पासून लाबं राहणे
सारखे वाटते जवळ येउनी
तुझ्या मिठीत राहणे

सखे साथ दे मजला
राहीन तुझा दास बनुनी
तुझ्या प्रेमाच्या सागरात डूबुनी
पूर्ण जिवन देईन वाहुनी ...


मला नाही माहीत
मी तुझ्या जिवनातील
पहीली व्यक्ती आहे की नाही....
आणी
मला माहीत करून घ्यायचेही नाहीये....
पण जोपर्यंत मी जीवंत आहे
तो पर्यंत मी तुझ्यावर येवढं प्रेम करेन की...
विश्वासाने उभ्या जगाला सांगु शकेन...
तुझ्या जिवनातील कदाचित पहीली नाही पण शेवटची व्यक्ती फक्त मीच असेल....

Prev  1234Next
Marathi Status