A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


खुप काही सांगायच होत तुलापण शब्दांनी साथ सोडून दिली,
.
.
कधी वेळेच कारण पुढे आलतर कधी तुझ्या अबोल्याने वेळ मारून नेली.......!!


*कधी आठवण करु शकलो नाही तर स्वार्थी समजू नका....!!!*
*वास्तवात या लहानशा जीवनात अडचणी खुप आहेत....!!!*
*मी विसरलो नाही कुणाला....!!!*
*माझे खुप छान मित्र आहेत जगात..!!!*
*फक्त जरा जीवन गुंतलेलं आहे, सुखाच्या शोधात...!!*


माणूस दिसायला इतका खराब नसतो,
जितका तो आधार कार्डावर दिसतो..!
.
.
अन् इतका देखणा ही नसतो जितका तो वोट्सअपच्या डीपी मधे दिसतो..!
.
.
माणूस इतका वाईट पण नसतो,
जितका त्याची बायको समजते..!
.
अन् इतका चांगला पण नसतो,
जितकी त्याची आई समजते..!


कधी तरी एकांतात ती ही
माझ्याबद्दल विचार करेल की
त्याला माहित होते की
मी त्याची होणार नाही तरीही
"तो वेडा माझ्यावर प्रेम करत होता...


शाळेचे प्रिन्सिपल दहावी ' अ ' च्या वर्गात येतात.

प्रिन्सिपल - मुलांनो , मी आज तुमची परीक्षा घेणार आहे. बघूया तुमच्यापैकी कोण जास्त हुशार आहे ते ? अख्ख्या वर्गावर नजर टाकून ते रमेशला उभं राहायला सांगतात.

प्रिन्सिपल - मला सांग रमेश...तू शाळेत येत असताना अचानक तुला आपल्या शाळेसमोर बॉम्ब ठेवलेला दिसला तर तू काय करशील ?

रमेश : सर...मी जरा वेळ वाट बघीन. तो कुणी उचलून नेला तर ठीक. नाही तर तो मी तुमच्या केबिनमध्ये आणून ठेवीन.

Prev  1234Next
Marathi Status