A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


कसं रे सांगु तुला
मी तुझाच विचार करते,
धुंद तुझ्या मिठीत
मी स्वत:लाच हरवते.
... बोलणे तुझे ते मधाळ
मी माझा राग ही विसरते,
बाहुपाशात मग तुझ्याच
अश्रुनां मोकळी वाट मिळते.
सांत्वन करता करता तू
मला स्वंत:मध्ये गुंतवतोस,
जादू तुझ्या स्पर्शातील
अशी माझ्यावर चालवतोस,
करुन मनाला बेधुंद
अवधे विश्वच माझे व्यापतोस.
नसतो तुझ्याशिवाय मला
दुसरा कसलाच ध्यास,
सांग ना रे तुच, का होतात?
स्वप्नांत मला हे असले भास...!!!!


एक चांगला मित्र
हॉस्पिटल मध्ये फुलंचा बुके
देऊन बोलतो
.
"गेट वेल सून "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
पण एक खरा मित्र
हॉस्पिटल मध्ये येउन काय
बोलतो माहित आहे ???
.
" साल्या काय नर्स आहे .
१ नंबर आयटम आहे यार"
.
" हळू हळू बरा हो , रोजयेत
जाईल"..:-P


परीक्षेमध्ये मास्तर खुप कडक असतो आणि पेपर पण कठीण असतो ,
चिटीँग पण करता येत नसते.
.
शेवटचा बेँचवर बसलेल्या गण्याने परीक्षकला एक चिठ्ठी दिली.
.
परीक्षकाने चिठ्ठी वाचली आणि चुपचाप आपल्या खुर्चीवर जाऊन बसला.
.
गण्याचा पुढे बसलेल्या मिञाने विचार:-
यार तु काय लिहल होत त्या चिठ्ठीत?
.
.
गण्या- "सर, तुमची पँट मागून फाटली आहे...!!!


तूझ एक बर आहे.. तूला आलेली 'माझी' आठवण तू अगदी तूला सुद्धा कळू देत नाहीस...
पण माझ काय....?
माझ्या मनाच्या किनाऱ्यावर सतत आदळणाऱ्या 'तूझ्या' आठवणीच्या लाटांचं मी काय करावं...
कस थांबवाव...
सांग ना...


तुझ्या आठवणींच्या दुनियेत हरवून जाणं,
जणू काही नियतीनेच ठरवलेलं !
वागण असेल नित्त्याचच,
परंतु, जगण मात्र, तुझ्यातच हरवलेलं !!

Prev  1234Next
Marathi Status