A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


त्या झख्मांचं काय सांगू
कोणी नाराज आहे माझ्याशी
म्हणे मी आजकल काही लिहत्त नाही
काय सांगू त्यांना
आता कुटून आणू शब्द
जर ती प्रिय व्यक्ती भेटत नाही
दुखाच मुख असतं तर
बोलून दाखवलं असतं
पण त्या झख्मांचं काय सांगू
जे कधीच दिसत नाही


बाळु - बाबा मी उद्यापासुन शाळेत जाणार नाही.

बाबा- का रे ?

बाळु -आज शाळेत माझे वजन केले.

बाबा - मग ?

बाळु - काय माहीत आज वजन केलय.उद्या विकुन टाकतील .


कासवाच्या गतीने का होईना
पण रोज थोड़ी थोड़ी प्रगति करा.
खुप ससे येतील आडवे.
बस त्यांना हरवायची हिम्मत ठेवा.
जर तुम्हाला तुमची
श्रीमंती मोजायची असेल
तर नोटा मोजू नका !
कधी चुकून
डोळयांत दोन अश्रू आले तर ते
पुसायला किती जण येतात
ते मोजा.!!!

आयुष्यात प्रत्येक व्यक्तिला किंमत द्या.!!!!!
" कारण" जे चांगले आहेत ते साथ देतील व जे वाईट असतील ते अनुभव देतील.....
शुभ प्रभात


आज शेजारणी सोबत थोडे भांडणं झाले
ती म्हणतीये,
" दम असेल तर एकटा येउन भेट"
.
.
.
.
.
तेव्हापासुन
माझं मन बेचैन झालंय, सालीनं धमकी दिली की ऑफर


आताच ‪Nagpur‬ हून कळमेश्वर ले जा साठी बस पकडली. बाजूले एक पोट्टी बसली होती.

पोट्टी : कायले चिपकतस रे ?

मी : जास्त शायनी बनतस का ?

पोट्टी : मंगानपासुन पाहून रायलो.. तू मले चिपकुन रायला

मी : तूले कस समजलं क मी तूले चिपकून रायलो ?

पोट्टी : भोकनी समजतस का मले.. मीन माया डोळ्यान पायलो

मी : तू बी नोको चिपकू न मंग मले

पोट्टी : मी चिपकिन नाही त काई बी करीन

मी : मंग मी बी चिपकीन नाही त काई बी करीन. तूले नाई आवडत त तू नोको चिपकू

पोट्टी : मी केव्हा म्हनलो मले आवडत नाही

मी : अस्स, जास्तच एथरून रायलि तू तं ?

पोट्टी : जा नं येलपाड्या

....................And so on....

च्या माय बहिन तिच्या नादात कळमेश्वर सोडून काटोल ले पोचलो न बे !

Prev  1234Next
Marathi Status