A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


वकीलांची वैशिष्टे

१.वकिलांना त्यांचा विषय सोडून बाकीचे सर्व विषय सोपे वाटतात.

२.वकिलांना एवढी शक्ती असते की ते सव्वा नऊ वाजता झोपेतून उठून ते साडे नऊ वाजता ऑफिस मध्ये हजर असतात.

३.काळा कोट, पांढरी पैंट व पांढरा शर्ट हा वकीलांसाठी राष्ट्रीय गणवेश असतो तर चहा हे राष्ट्रीय खाद्य.

४.सामान्य व्यावसायिक आणि नोकरदार हे प्रथम घरचे प्रश्न सोडवतात, तर वकील हे कायम दूसऱ्यांचे प्रश्न सोडवत राहतात.

६.पेट्रोल किंवा सोन्याचे भाव कितीही वाढले तरी वकिलांना त्याची चिंता नसते पण टायपिंग दोन रुपयांनी जर वाढली तर त्याची खोपडी सटकते.

७.वकिलांना दुसऱ्याचे प्रोब्लेम्स् सोडवयाला फार आवडतं पण जिथं काही प्रोब्लेम नसेल तिथं तो तयार करून सोडवेल.

८.वकील हे पूर्ण वर्षाचा अभ्यास फक्त एकाच रात्रीत करतो.

९.वकील हा असा व्यक्ती आहे ज्याची गरज समाजातील प्रत्येक व्यावसायिक, नोकरदार आणि सर्व सामान्य लोकांना आयुष्यात एकदा तरी पडत असते.

१०.वकील हे रात्री कधीही झोपला तरी तो सकाळी वेळेवर ऑफिस ला पोहचतोच.

११.वकील हा निष्पाप अन् भोळा फक्त त्याच्या आई वडिलांच्याच समोर असतो.

१२.वकीलांशी वादविवाद करण्याच्या भानगडीत कधीही पडू नये कारण त्यांच्याशी वादविवाद करणे म्हणजे स्वत:च्याच गालावर बसलेल्या डासांना चापट मारण्यासारख आहे...


मराठी मुलगी कशी ओळखल ???

१) ओढणी (पदर) चुकून
थोडीशी जरी काही पडली तरी विजेच्या वेगाने
लगेच सावरणारी !!!

२) पुण्याच्या गर्दीने भरलेया बसमध्ये सुद्धा,
किवा मुंबईच्या गर्दीतसुद्धा आपले सत्व
सांभाळणारी!!!

३) मुलगा कितीही आवडला तरी , भावना वक्त न
करणारी !!!

४) कॉर्पोरेट ऑफिस मध्ये
कामाला असलीतरी छोटस का होयिना मंगलसूत्र
घालणारी !!!

५) कितीही मोठ्या हुद्यावर
कामाला असली तरी आपले आई वडील , सासू
सासरे,नवरा , भाऊ यांना मान देणारी !!!

६) समाज्यात वावरताना सगळ्यांना भाऊ,
दादा म्हणून हक मारणारी !!!
लिहिण्या सारखं भरपूर आहे .....


प्रेमाचा विषय निघाला
म्हणून तीझ्या
विषय थोड़ सांगतो ..

जास्त नाही पण प्रेमाचा
विषय निघाला की तीझाच
चेहरा मनात मी आणतो ..

विरहात कुठे प्रेम असते का? ?
मनालाच मी भांडतो ..

मन म्हणते असे
काय रे तु करतो ..

प्रेम तर सगळी कडे असते
तुच तर म्हणतो
मग आता का बदल करतो ..


लहानपणी शाळेत असताना जेव्हा मस्ती
करायचो तेव्हा गुरूजी शिक्षा म्हणून दोन
मुलींच्या मध्ये बसवायचे.
.
..
.
.
.
.
मी त्यावेळी इतका साधाभोळा होतो
की
याला खरोखरच शिक्षा समजायचो.


एकदा मला ना
तू माझी वाट पहाताना पहायचं आहे ..
तेवढ्यासाठी ना मला आडोशाला
हळूच लपून रहायचं आहे...

Prev  1234Next
Marathi Status