A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


मुलगा देवाला
मुलगा - देवा.. भारत ते अमेरीका रोङ बनव ना..

देव - (थोङा विचार करुन) नाही रे मुला.. नाही जमनार खुप म्हणजे खुप अवघङ आहे.
दुसरं काही माग.

मुलगा - (थोङा विचार करुन) ठिक आहे...मग मुलींना अस बनव की...त्या एकाच boyfriend बरोबर सिनसीअर राहतील.

देव - (क्षणाचाही विलंब न लावता) मुला सांग तुला भारत ते अमेरीका रोङ दोन पदरी पाहीजे का चार पदरी पाहीजे?


ओठाना जे जमत नाही ते
फूलं बोलतात,
मनातल्या भावना ते
रंगामधून तोलतात,
मनातील फुलांना तर
मंगल्याचा गंध असतो,
मनापासून प्रेम करण्यात
खरचं किती आनंद असतो...


काही नाती अशी असतात कि ती दोन जन्म
सोबत राहून सुद्धा कुठेतरी अपूर्ण असतात,
आणि काही नाती दोन क्षणाच्या भेटीत
दोन जन्म पुरेल इतके प्रेम देउन जातात...


एक कॉलेजची विद्यार्थीनी, एकदा क्लासमधे लेट आली.
.
शिक्षक : तु आज लेट का आलीस?
.
मुलगी : सर, एक मुलगा माझ्या मागे मागेयेत होता.
.
.
शिक्षक : पण त्यामुळे तर तू लवकर यायला पाहिजे, मग लेट का झालीस.
.
.
.
मुलगी : सर तो मुलगा फारच हळू हळू चालतहोता..


प्रेम करणं सोपं नसतं...
प्रेम करणं सोपं नसतं...
सर्व करतात, म्हणून
करायच नसतं..
चित्रपटात बघीतलं, म्हणून
करायच नसतं...
पुस्तकात वाचलं , म्हणून
करायच नसतं....
तर कुणाकडून ऐकलं,
म्हणून करायच नसतं...
कारण प्रेम करणं सोपं नसतं...

Prev  1234Next
Marathi Status