A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


तो आणि ती... अश्याच एका निवांत क्षणी...

ती: ए मी जर तुला म्हटलं की तू आत्ता काय करू शकतोस माझ्यासाठी तर ...
तो: बोल चंद्र आणू की कुठून उडी मारू...
ती: उगाच फिल्मी होऊ नकोस ...
तो: बरं बरं... Well, तसं जास्त काही नाही... पण बोल तू... मी काय करावं अशी तुझी इच्छा आहे...
ती: don't worry , अगदी चंद्र वगैरे आणायला नाही सांगत आहे मी... पण atleast तू माझ्यासाठी छान छान Roses आणू शकतोस, खूप साऱ्या chocolates आणि pastries आणू शकतोस आणि.... आणि....
तो: sorry, sorry, sorry यापैकी काहीही जमणार नाही मला...
ती: कर्म माझं :( ... का कळेना. I Miss u
तो: (तिला जवळ ओढत... थेट तिच्या डोळ्यात बघून...) हो नाही जमणार... कारण हे सगळं करायला मला काही वेळ घालवावा लागणार... आणि आत्ता तुझ्या या चेहऱ्यावरून एकही क्षण नजर दूर करायची इच्छा नाहीये माझी...
ती: (लाजत..) कर्म माझं :).. I Love U.


सोम्याने त्याच्या बायकोला विचारले

" अगं बायकोला इंग्रजीत WIFE म्हणतात
तुला माहीत आहे का WIFE चा पूर्ण अर्थ काय असतो ???? "
WIFE म्हणजे ...Without Information Fighting Every time! "

" नाही असा नाही अजिबात " बायको उत्तरली

" मग काय आहे तुचं सांग " सोम्या म्हणाला

" WIFE म्हणजे -With Idiot for Ever! " बायकोणे सांगीतले ....


नको न जाऊ सोडून तू असे मला..
कि जीव तुझ्यात अडकला आहे..
तू सावरतेस श्वासांना अलवार मनाला..
हा वेडा रोग मनास अचानक जसा जडला आहे..


एकदा नातू आपल्या आजी ला :- आजी आपण नेहमी ५ जण राहू न.? तुम्ही,मी,आई,बाबा,आणि ताई.
आजी :- नाही रे तुझं लग्न झाल्यावर आपण ६ जणं होऊ न.
नातू :- मग ताईच लग्न झाल्यावर आपण ५ जणं राहू न परत.
आजी :- अरे मग तुला मुलं झाली कि आपण परत ६ जणं होऊ न.
नातू :- आजी, मग तू मेल्यावर परत ५ जणं राहतील न.
आजी :- चूप बस मेल्या, मुर्दाडा एक कानाखाली देईल झोप चूप चाप....


मुलगी नक्की कशी असते?

तिचा प्रियकर तिला मिळायच्या आधी मुलगी म्हणते:
माझा प्रियकर परफेक्ट असायला हवा,
त्यानी माझ्यावर माझ्या पेक्षा जास्त प्रेम करावे,
त्यानी मला कधी कध्धीच रडवू नये,
त्याने मला नेहमी समजून घ्यावे.

पण तिचा प्रियकर तिला मिळाल्या नंतर ती म्हणते:
तो परफेक्ट नसला म्हणून काय झाले ?? तो माझा आहे.. कारण मी त्याच्यावर खूप प्रेम करते.
तो माझ्यावर जास्त प्रेम करत नसला म्हणून काय झाले?? मी तर करते ना..
तो समजून घेत नसला म्हणून काय झाले?? मी तर समजून घेत आहे ना.. आणि नेहमी समजून घेत राहील, Coz I lov him a lot. I Love U.
अशा असतात या वेड्या मुली.. :)

Prev  1234Next
Marathi Status