A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


ह्रदयात येण्याचा रस्ता असतो,
पण
बाहेर जाण्याचा रस्ता नसतो...
म्हणूनच लोक ह्रदयात येतात
पण
ते जाताना तोडूनच जातात....


मास्तर:-शून्या पेक्षा लहान संख्या कोणती?

बंडया:- टींब.

मास्तर वारले काल


"एकदा एके ठिकाणी प्रेमविवाह चालू होता, विवाहाची वेळ सकाळची असल्याने वातावरण एकदम प्रसन्न होते, भरपूर गर्दी झाली होती ... खास करून अनेक प्रियकर आणि प्रेयसींची !! ;)...
तेवढ्यात तिथे एक मुलगा त्याच्या मित्रा बरोबर आला,
आल्याबरोबर तो म्हणाला , " कित्ती अंधार आहे इथे" !!
त्याचा मित्र :- अरे चांगला लक्ख प्रकाश पडला आहे आणि अंधार काय म्हणतोस ?
तो मुलगा :- "माझ्या म्हणण्याचा अर्थ अंधार म्हणजे, प्रकाशाची गैरहजेरी नसून .. "तिची गैरहजेरी" हा होय :( !!!


प्रेमाच नात खूप नाजूक असत!
राञी फोन बिझी लागला तरी तूटु
शकत. . . ;)


सुखाच्या शोधात…..
चालताना वाटेत
लागतो विसावा
आयुष्याच्या संघर्षातही
लागतो ओलावा,
नात्यांच्या या गर्दीत
कोण आपला नि कोण परका
मुखवट्या मागील जेव्हा
कळतो खरा चेहरा,
स्वतःचा शोध घेताना
संपते आयुष्यही
जगायचेच राहून जाते
सुखाच्या शोधापरी

Prev  1234Next
Marathi Status