A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


एक मुलगा असतो तो एका मुलीवरती खूप प्रेम करत होता....
"एक दिवशी त्या मुलाने त्या मुलीला प्रोपोसे केले, त्यावर ती मुलगी म्हणाली 'तुझ्या महिन्याचा पगार माझा एक दिवसाचा खर्च आहे
, त्यामुळे मी तुझ्यावर प्रेम करून जीवन नाही घालवू शकत.."
तरी सुद्धा तो मुलगा तिच्यावर खूप प्रेम करत असतो....
१० वर्षानंतर ते दोघे एका शॉपिंग मार्केट मध्ये भेटतात,
... ...
मुलगी तिच्या मुलाला म्हणते, 'हे तुझे मामा आहेत,
मग ती त्या मुलाला सांगते, "माझे हे (नवरा) खूप मोठ्या कंपनी मध्ये काम करतात,
माझ्या नवर्याचा पगार १.५ लाख रुपये
महिन्याला आहे"..
थोड्याच वेळात तिचा नवरा येतो आणि तो म्हणतो "सर आपण येथे!
तो आपल्या बायकोला ओळख करून देतो,
"हे माझे साहेब आहेत, यांचा एका वर्षाचा टर्न ओवर २००० करोड रुपये आहे",
आणि सर गेल्यावर तो आपल्या बायकोला सांगतो,
"हे एका मुलीवर खूप प्रेम करतात
त्यासाठी त्यांनी अजून लग्न केले नाही"..

Share on FB

मैत्री केली आहेस म्हणुन तुला सांगावस वाटतय
गरज म्हणून 'नातं ' कधी जोडू नकोस
सोय म्हणून सहज असं तोडू नकोस..
रक्ताचं नाही म्हणून, कवडीमोल ठरवू नकोस
भावनांचं मोल जाण..मोठेपणात हरवू नकोस..
आयुष्याच्या प्रत्येक वळणात नवं नातं जुळत असतं
जन्मभर पुरेल इतकं भरून प्रेम मिळत असतं..
तुझी ओंजळ पुढे कर, कमीपणा मानू नकोस
व्यवहारातलं देणं घेणं फक्तं मध्ये आणू नकोस..
मिळेल तितकं घेत रहा, जमेल तितकं देत रहा
दिलं घेतलं सरेल तेव्हा.. पुन्हा मागून घेत रहा..
समाधानात तडजोड असते...फक्त जरा समजून घे
'नातं ' म्हणजे ओझं नाही, मनापासून उमजून घे..
विश्वासाचे चार शब्दं..दुसरं काही देऊ नकोस
जाणीवपूर्वक 'नातं ' जप.. मध्येच माघार घेऊ नकोस

Share on FB

एक दिवस जेव्हा
माझा श्वास बंद होईल..
.
नको विचार करुस
की माझे प्रेम कमी होईल..
... ... .
अंतर फक्त एवढं असेल..?
.
आज मी तुझी
आठवण काढत आहे..
.
उद्या..?
.
माझी आठवण तुला येईल...!!!

Share on FB

मुलगी : हिप्नोटाइज करने म्हणजे काय रे?
मुलगा : एखाद्या व्यक्तीला आपल्या नियंत्रनात करुन,
त्याच्याकडून पाहिजे ते काम करुन
घेणे...
...
मुलगी : चल खोटारडा कुठला, .
.
.
.
.
.
.
.
.
याला तर "बॉयफ्रेन्ड" म्हणतात.

Share on FB

होकार दिला तिनं, म्हणून दोस्ताना दिली पार्टी .....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
थोड्या वेळाने पाहीलं तर, दुसर्या बरोबर फिरत होती कार्टी..

Share on FB
 Prev  1 2 3 4  Next
Marathi Status