A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


चंप्या एकदा बस मध्ये दरवाज्याजवळ उभा होता. तिकडे बस कंडक्टर आला.
बस कंडक्टर : तू दरवाज्याजवळ का उभा आहेस........?? तुझे वडील काय वाचम्यान आहे का ??
.
.
.
.
.
चंप्या : कंडक्टर महाशय , तुम्ही नेहमी चिल्लर का मागत असता......? तुमचे वडील काय भिकारी आहेत? :D :D
.
.
चंप्या रॉक्स.. कंडक्टर शॉक्स..!!

Share on FB

स्वर्ग काय आहे?
अमेरिकन पगार , इंग्लंड ची कार , चाईनिस जेवण आणि भारतीय बायको
.
.
. नर्क काय आहे ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
अमेरिकन बायको , इंग्लंड चा जेवण , चाईनिस कार आणि भारतीय पगार!!!

Share on FB

एकतर्फी प्रेमातील मुलाची मुलीविषयी भावना

"मी तुझा विचार करतो, तू देखील माझा विचार करतेस ...
पण फरक फक्त एव्हडाच आहे कि,

मी विचार केला कि मेसेज पाठवितो
आणि तू मेसेज आल्यावर विचार करतेस ... :(

Share on FB

डोळ्यात माझ्या तुझे अश्रु आले..
आजही पुन्हा तेच झाले
मनाला माझ्या फक्त तुझे वेड लागले ...
येताच आठवण तुझी
मनाला माझ्या खुप सावरले
... ... तरिही पुन्हा तेच झाले
सर्व जुने पुन्हा नवे झाले..
कुणी नाही तु माझा
मनाला माझ्य खुप समजावले
तरिही पुन्हा तेच झाले
मन तुझ्याविना उदास झाले..
जगायचे आयुश्य सुखात
अनेकांनी सांगुन पाहिले
तरिहि पुन्हा तेच झाले
तुझ्याविना हे आयुष्य नकोसे झाले....

Share on FB

भिकारी : ये माय भाकर दे
आजी : अजून भाकरी झाल्या नाही, नंतर ये .......
भिकारी : हा माझा मोबाईल नंबर घे.....आणि भाकर झाल्यावर
मला मिस काँल दे
.
.
तुम्हाला वाटले असेल काय माडर्न भिकारी आहे.
भिकारी रॉक्स.
.
.
पण थांबा, आजीचे उत्तरतर ऐकून घ्या .
.
आजी : अरे बाबा, त्यापेक्षा मी माझा फेसबुक स्टेटस अपडेट
करतेभाकरी झाल्यावर ......ते बघ आणि मग ये .
.
.
भिकारी शॉक आणि आजी रॉक्स.

Share on FB
 Prev  1 2 3 4  Next
Marathi Status