A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


मुलगा :- लाईफ पार्टनर बद्दल काय अपेक्षा आहेत तुझ्या??
मुलगी :- त्याचा मस्त बंगला असावा...
मुलगा :- बर....
मुलगी :- बँक मध्ये खूप पैसे असावेत....
मुलगा :- बर.....
मुलगी :- त्याची चार चाकी गाडी असावी.... मुलगा :- बर...
मुलगी :- तो एकटा असावा.... म्हणजे आई, वडील, भाऊ,बहिण नसावा....
मुलगा :- अजून काही म्याडम...
मुलगी :- मुख्य म्हणजे तो समजूतदार असावा....
मुलगा :- तो समजूतदार असेल, तर तुझ्याशी लग्न का करेल भिकमांगे....


किती छान असतं ना
आपण कुणालातरी आवडणं...
कुणी तरी तासन तास आपलाच विचार करणं..
कुणीतरी डोळ्यात जीव आणून
आपली वाट पाहणं ,
... कुणीतरी आपला विचार करत पापनी वर पापनी अलगत टेकवनं.
झोपल्यावर मात्र स्वप्नातही आपल्यालाच पाहणं..
काळजात साठवनं ,
कुणाला तरी आपला अश्रू मोत्यासमान वाटणं..
कुणाच्यातरी पर्सनल डायरित आपलं नाव असणं,
देव समोर ही स्वता आधी आपलं सुख मागणं...


मलाही एकदा शाळेत जायचंय "

उभं राहून, हातजोडून
“वंदेमातरम” गायचंय
मलाही एकदा शाळेत जायचंय

पाण्याची बाटली, खाऊचा डबा
पाठीला दप्तर न्यायचंय
मलाही एकदा शाळेत जायचंय

आंबट कैरी, हिरवी बडीशेप
मीठातली चिंचा बोरं खायचंय
मलाही एकदा शाळेत जायचंय

बेरीज वजाबाकी, गुणाकार भागाकार
पाढे म्हणत मोठं व्हायचंय
मलाही एकदा शाळेत जायचंय

हाताला माती, अंगाला घाम
मधल्या सुट्टीत मैदानात खेळायचंय
मलाही एकदा शाळेत जायचंय

बंड्या बंटी, पिंकू पिंकी
सा-यांनी मिळून दंगा करायचंय
मलाही एकदा शाळेत जायचंय


नाते हे हॄदयात असले पाहिजे शब्दात
नाही.....
आणि नाराजगी हि
शब्दात असली पहिजेल हॄदयात
नाही!


प्रत्येकाला एक बहिण असावी मोठी ,लहान ,
शांत ,खोडकर कशीही असावी पण एक बहिण
असावी
.
मोठी असेल तर आई बाबांपासून
वाचवणारी लहान असेल तर आपल्या पाठीमागे
लपणारी मोठी असल्याय गुपचूप
आपल्या pocket मध्ये पैसे ठेवणारी
.
लहान
असल्यास चुपचाप काढून घेणारी लहान
असोवा मोठी छोट्या छोट्या गोष्टी साठी भांडणारी एक
बहिण प्रत्येकाला असावी
मोठी असल्यास आपल चुकल्यावर कान
ओढणारी लहान असल्यास तिचं चुकल्यावर
"sorry दादा " म्हणणारी लहान
असोवा मोठी आपल्या एकाध
मैत्रिणीला "वाहिनी " म्हणून हाक
मारणारी एक बहिण प्रत्येकाला असा

Prev  1234Next
Marathi Status