A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Latest Status Updates


हॉटेल मध्ये
मुलगा - प्रिये आय लव्ह यू
मुलगी - नाही माझे तुझ्यावर अजिबात प्रेम नाही
मुलगा - हे बघ विचार करून सांग आपण हॉटेल मध्ये आहोत
मुलगी - नाही म्हणजे नाही
मुलगा वेटरकडून दोन
वेगवेगळी बिले
मागवतो दोन बिले पाहून
मुलगी गोड हसून बोलते
मस्करी केली रे आय लव्ह यू...! :D :D

Share on FB

दोन मुलीनी एकाच प्रकारचे
टी-शर्ट घातले असतील तर
मुलगी: त्या हलकट मुलीने
माझी स्टाईल चोरली
.
.
.
... ...
आणि दोन मुलांनी एकाच
प्रकारचे टी-शर्ट घातले
असतील तर
मुलगा: काय भावा सेम शर्ट
आ गले लग जा

Share on FB

प्रेयसी :- तुला माहिती आहे,
मला कोणत्या प्रकारचे लग्न आवडेल ते ?
प्रियकर :- कोणत्या ?
प्रेयसी :- लाईटच्या माळांनी सजलेले मोठे
गार्डन, खर्या फुलांनी सजवलेला स्टेज,
बाजूला चालू असलेला सुवासिक फवारा,
पंचपक्वान्नाचे जेवण, आईसक्रीम, सगळे
नातेवाईक आणि सगळे मित्र-मैत्रिणी .....
nice ना ?
प्रियकर :- हो nice !
प्रेयसी :- तुला कोणत्या प्रकारचे लग्न
आवडेल ?
प्रियकर :- ते, जे तुला माझी बायको बनवेल٠

Share on FB

देव : मी जगात सगळीकडे राहू शकनाही
म्हणून मी प्रत्येकाला आई दिली....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
दानव : मी जगात सगळीकडे राहू शकनाही
म्हणून मी प्रत्येकाला सासू दिली... :D :D

Share on FB

हे बघ काय केलस तू....
कुणालातरी जगायला शिकवलेस तू
कुणालातरी हसायला शिकवलेस तू
कुणालातरी प्रेम करायला शिकवलेस तू
कुणालातरी रडायलाही शिकवलेस तू
माझा विचार न करता मला सोडून गेलीस तू
पण
हे बघ काय करून गेलीस तू
कुणालातरी जगायचा अर्थ शिकवून गेलीस तू
अश्रुंची किंमत समजावून गेलीस तू
नात्यांची किंमत काय असते ते समजावून गेलीस तू
विरहाचा अनुभव देऊन गेलीस तू
एक शहान्याला वेडा करून गेलीस तू
आणि एक वेड्याला कवी करून गेलीस तू ....

Share on FB
 Prev  1 2 3 4  Next
Marathi Status