A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Friendship FB Status

मैत्री असते एक नात माणसा-माणसाला जोडणार;
भावनांच्या
आधारावर विचारांच्या सहाय्याने विश्वास पेलणार......
मैत्रीत तुझ माझ
काहीच नसत;
जे काही असत ते आपलच असत...
कधी मस्ती कधी गंभीर ;
निराशेच्या
अंधारात आशेचा कंदिल....
मैत्री नसावी चंद्रासारखी कलाकलांनी बदलणारी;

ती असावी सुर्यासारखी जिवन सुतेज करणारी....
मैत्री नसावी एकाबाजूला
कललेली ;
ती असावी एकमेकांना समजून घेणारी....
मैत्री असावी
आयुष्यभर टिकणारी;
आयुष्य संपल तरी मित्राच्या आठवणी जपणारी.